Aktualności znajdziemy także w/w stronach

>> kliknij


PRAKTYCZNE KONTAKTY


Hydraulik, Kortas Andrzej, tel. 695199898


Elektryk, Stępień Jan, tel. 604247656


Gospodarz Ogrodu, Alichniewicz Jolanta, tel. 694755523

.

 

 

 

 


Pragniemy poinformować Członków Ogrodu ROD „WIARUS”

że na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, w dniu 6.04.2019.

został wybrany nowy Zarząd, którego skład został uwidoczniony w zakładce: ZARZĄD

Dziękujemy Państwu za wybór i zaufanie którym zostaliśmy obdarzeni. Pragnę zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań aby nasz ogród wyróżniał się spośród nam podobnych oraz był dumą naszej społeczności.

W imieniu Zarządu: Prezes, Andrzej Michalski
 

  

Tegoroczny Dzień Działkowca ROD "WIARUS" w Bożenkowie świętowaliśmy w dniu 18.08.2018 od godz. 15-stej.

Pan Prezes Kazimierz Krawczyk po krótkim podsumowaniu sezonu,

wręczył upominek książkowy Pani Zofii Klimczak (dz. 43) w dowód uznania za wieloletnią pracę społecznie pełnionej funkcji Skarbnika Ogrodu.

>0103

... i zaprosił nas do wspólnej zabawy.

Rozdzielono prowiant, zapłonęło ognisko, upiekliśmy kiełbaski przy akompaniamencie muzyki dla każdego.

 

04 06

1013

Równolegle, rozegrany został (już tradycyjny) turniej piłki siatkowej.

14 15

1719

 e1e2

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za liczny i aktywny udział w Święcie naszego Ogrodu.

Zarząd oraz Prezes, osobiście...


Krótki filmik, poniżej:

 

 
INFORMUJEMY WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW, ŻE WODA PITNA UJĘCIA 'WIARUS" JUŻ ODPOWIADA NORMOM SPOŻYCIA.


Szczegółowe informacje dotyczące parametrów wody są sukcesywnie zamieszczane na ogrodowej tablicy ogłoszeń.


Zarząd
Nowe Prawo Wodne (obowiązujące od 2018 roku) wprowadza opłaty za pobór wody, powierzchniowej i podziemnej. Należy się liczyć z dodatkowym kosztem eksploatacyjnym, o czym będzie oddzielny komunikat. Racjonalne gospodarowanie wodą jest więc pożądane i opłacalne. Obowiązki prawne, w tym temacie, podejmuje Zarząd. .
Zarząd informuje, iż kolejny 2017 rok gospodarczy naszego Ogrodu został zakończony pozytywnie. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w rocznym sprawozdaniu z okazji Walnego Zebrania Działkowców.
Zarząd: kliknij
W dniu 26.08.2017 miało miejsce coroczne spotkanie naszych działkowców pt. DOŻYNKI'2017.


Prezes Zarządu, otwierając imprezę, wręczył właścicielom najlepszych działek o numerach 55 i 102, dyplomy wyróżniające.


Podobnie, jak w latach ubiegłych, bawiliśmy się przy muzyce, gawędzimy przy ognisku krasząc wpomnienia pieczoną kiełbaską podlewaną piwem.


Nowością tegorocznych Dożynek był bardzo emocjonujący turniej siatkówki.


Dobra pogoda i serdeczna atmosfera uczyniły, że trudno się było rozstać mimo późnych godzin nocnych.


A P E L U J E M Y...

O racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, w szczgólności wodą pitną.

Pomni ostatnim szkodom spowodowanych wichurą, przypominamy iż zgodnie z regulaminem, wysokość nasadzeń roślin ozdobnych nie powinna przegraczać 3 m.


U W A G A !!!

Pragniemy poinformować Państwa, iż woda pitna została włączona 09 kwietnia 2017 r.

Ponadto dostępna jest także woda gminna z hydrantu przy garażach.

Z poważniem, Zarząd Ogrodu.


D O Ż Y N K I   2 0 1 6

W dniu 20.08.2016 Zarząd ROD WIARUS zorganizował tradycyjną Imprezę Dożynkową.

Po wygłoszeniu okolicznościowej prelekcji, zostaliśmy zaproszeni do poczęstunku i wspólnej biesiady przy ognisku. Wspaniała pogoda i miła atmosfera pobudziły apetyt, chleb ze smalcem i kiełbasa z ogniska smakowały jak nigdy...

Roztaliśmy się w przekonaniu, że za rok spotkamy się na podobnej imprezie.


 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD"WIARUS"


W-ce Prezes Zarządu
Grzegorz Krzemiński

 

.

 

 

 

D O Ż Y N K I   2 0 1 5

W dniu 21.08.2015 Zarząd ROD WIARUS zorganizował bardzo udaną Imprezę Dożynkową.

Nad wyraz poetycką, krótką, mowę wygłosił Prezes,  Jan Jankowiak, nawiązujac do zalet i korzyści przebywania we wspólnym gronie, wśród zieleni naszego Ogrodu.

Następnie zostaliśmy zaproszeni do poczęstunku i wspólnej biesiady przy ognisku i muzyce tanecznej. Wspaniała pogoda i miła atmosfera pobudziły apetyt, chleb ze smalcem i kiełbasa z ogniska smakowały jak nigdy...

Roztaliśmy się w przekonaniu, że za rok spotkamy się na podobnej imprezie.


 

 

 

  Dzień Działkowca.

 W dniu 23.08.2014r  w ROD „WIARUS” odbyły się „Dożynki”.

 Dopisała pogoda , apetyt , humor i frekwencja.

 Przez kilka godzin bawiono się przy muzyce techno.

 

 więcej fotek: kliknij