Komunikaty:

 Bardzo ważny !!!

Niniejszym informujemy członków PZD , że następne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – po nie zakończonym w dniu 28 marca –odbędzie się 23 kwietnia 2015 r w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 7a w siedzibie firmy „Logon” (obok siedziby OZ PZD)

o godz. 16.00, drugitermin 16.30.

Bardzo prosimy o liczny udział, ażeby zakończyć obowiązkową procedurę 

rozliczenia 2014r i dokonanie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na  następną kadencję.

W przeciwnym wypadku grożą naszemu Ogrodowi bardzo przykre  konsekwencje  kosztowe ,a nawet do rozwiązania Ogrodu włącznie.

Ponadto:

Zarząd ROD uprzejmie informuje, że włączenie wody do sieci ogrodowej

dokonane zostanie 18 kwietnia 2015r– sobota – w godzinach około południowych.

Prosimy o właściwe zabezpieczenie sieci wewnętrznych przed nie pożądanymi wyciekami.

 

 

 

 


 

 

U W A G A !!!  -  K O M U N I K A T

 

Zarząd  ROD „WIARUS” uprzejmie informuje, że WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE  członków Polskiego Związku Działkowców  naszego Ogrodu odbędzie się 28 marca 2015 r

w Domu Rzemiosła przy ul Piotrowskiego 11  o godz. 15.00 ( drugi termin -15.30).

Wszyscy członkowie PZD zostali powiadomieni poprzez wysłanie pocztą   specjalnego zawiadomienia z proponowanym porządkiem obrad.

Materiały sprawozdawcze wraz z planowanymi zadaniamina 2015r  będą do wglądu zainteresowanym  21 i 22 marca

w godz  od 11.oo do 12.oo w siedzibie Zarządu na terenie Ogrodu.

 

KOMUNIKAT:

Zarząd ROD „WIARUS” uprzejmie informuje, że z dniem  22 listopada 2014 r. zostanie zamknięte wejście na teren działki 99/1.  Jednocześnie informujemy, że również z dniem 22 listopada br.  będzie zamykana brama wjazdowa główna na teren naszych działek  na czas wieczorowo - nocny tj. w godzinach od 18.00 do 7.00.

        Klucz do kłódek będzie znajdował się u Pana Alberta Alichniewicza   Bożenkowo ul. Rekreacyjna 9

  tel.    52 3818523;   694755523;   692275893

 

INFORMACJA ZARZĄDU

    W dniu 12.07.2014 odbyło się zebranie wszystkich działkowców ROD WIIARUS w sprawie wyboru stowarzyszenia prowadzącego Ogród. Frekwencja była zaskakująco wysoka gdyż wynosiła 73 osób czyli 56% ogółu (129 działkowców) co pozwoliło na odbycie zebrania w pierwszym terminie.

W wyniku głosowania za pozostaniem w dotychczasowych strukturach PZD było 68 osób, wstrzymało się  osób, nikt nie głosował przeciw. Tak więc ROD „WIARUS” pozostaje w Ogólnokrajowym Stowarzyszeniu PZD.

 Z ostatniej chwili...

    Decyzją wójta gminy Osielsko z dnia 7.8.2014 podjętej w oparciu o nasz wniosek stwierdzono nabycie prawa użytkowania terenu przez ROD „WIARUS” .

Tak więc uregulowana została wreszcie sprawa użytkowania zajmowanego terenu.


  Dzień Działkowca.

 W dniu 23.08.2014r  w ROD „WIARUS” odbyły się „Dożynki”.

 Dopisała pogoda , apetyt , humor i frekwencja.

 Przez kilka godzin bawiono się przy muzyce techno.

 

 więcej fotek: kliknij

 

 

 

 

 

WYKAZ OPŁAT ZA DZIAŁKĘ W ROKU 2014 

                                   

       /w zakładce: Aktualności->Opłaty/

WPŁATY, WYŁĄCZNIE PRZELEWEM, NA KONTO: Bank Spółdzielczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 BYDGOSZCZ
Nr 82 8142 0007 0000 1225 2000 0006      PZD ROD " WIARUS” w Bożenkowie ul. Palińskiego 1  86-031 Osielsko                            

TERMIN WPŁAT: 31 MAJ 2014 r. po terminie od 1 czerwca naliczane są odsetki ustawowe (13%)